Atliekame turto perkraustymo ir laikino sandėliavimo darbus. Gaisro arba užliejimo atvejais skubiai evakuojame išlikusį nesugadintą turtą į kliento nurodytą vietą.  Esant poreikiui nuomojame patalpas evakuoto turto tinkamam sandėliavimui ir saugojimui. Išvalome ir atstatome patalpas į buvusią būseną iki įvykio. Patalpų valymo arba remonto laikotarpiui organizuojame laikiną apgyvendinimą.

MUMIS PASITIKI