Atliekame turto, atsargų, inžinerinių sistemų, įvairaus transporto, krovinių, pasėlių apžiūrą ir įvykio situacijos tyrimą. Objekto apžiūra, matavimai. Turto duomenų patikra. Įvykio aplinkybių tyrimas apklausiant įvykio liudininkus, bei numanomus kaltininkus. Reikiamų pažymų paruošimas (gavimas), bei suderinimas su spec.tarnybomis. Pranešimų, defektinių aktų, sąmatų sudarymas ir suderinimas.  Esant poreikiui ekspertinių išvadų pateikimas.

MUMIS PASITIKI