Elektriķis palīdzēs sakārtot iekšējo un ārējo elektroinstalāciju, kā arī apgaismojuma instalāciju. Nomainīs automātiskos drošinātājus, veiks rozešu un slēdžu montāžu. Pieslēgs gaismekļus un sadzīves tehniku, nodrošinās pagaidu elektrības padevi remonta vai tīrīšanas gadījumos pēc ugunsgrēka, applūšanas vai citiem avārijas gadījumiem.

Meistara pakalpojumi

PAKALPOJUM

Zaudējumu pārvaldība

Atjaunošanas remonts

Specializētā tīrīšana

Meistara pakalpojumi

REMEKS Palīdzība

Partneri